wat doe ik

Ik bied individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, ADHD, ADD en verwante gedragsproblematieken. Naar behoefte bied ik ook ouderbegeleiding, waarin adviezen en handvatten aangereikt worden, met betrekking tot de zorg en opvoeding van de kinderen.


De begeleiding richt zich op de hulpvragen vanuit het gezin. Mijn ervaring is dat deze vaak in de volgende (ontwikkelings)gebieden zijn onder te brengen:


De begeleiding geef ik bij de gezinnen thuis en ik heb daarom geen eigen praktijkruimte.
Wanneer het niet mogelijk is om de begeleiding bij het gezin thuis te laten plaatsvinden, wordt overlegd wat mogelijke alternatieven zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ruimte op school of in een buurthuis.

Ik werk op basis van een persoonsgebonden budget (pgb). In overleg met het gezin wordt een dag en tijdstip afgesproken en, afhankelijk van de grootte van het budget, wordt de frequentie van de begeleidingsmomenten berekend.