voor wie

Ik richt mij op gezinnen waarin een of meer kinderen een diagnose hebben binnen de criteria van de ‘DSM-V: psychische stoornissen’, en de daaruit voortvloeiende gedragsproblematiek.
Ik ben gespecialiseerd op het gebied van autismespectrumstoornissen. Daarnaast heb ik ervaring in ADHD, ADD en comorbide stoornissen.

Mijn doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren in de puberleeftijd (12-22 jaar) tot en met de (jong)volwassenheid (23-35 jaar), omdat mijn ervaring en expertise in het bijzonder binnen deze leeftijdsgroep liggen. Daarnaast is er voor deze leeftijdsgroep minder hulp voorhanden, terwijl jongeren juist in deze periode veel veranderingen doormaken die invloed hebben op hun functioneren in de maatschappij. Verder concentreer ik mij met name op mensen met een gemiddelde tot (zeer) begaafde intelligentiescore (90 tot >130), maar hanteer een minimale intelligentiescore van 70.

Bij lagere intelligentiescores kan in overleg bekeken worden of ik een passend aanbod heb en anders denk ik graag mee over alternatieven.