Quick-ID

Quick-ID staat voor: zo snel mogelijk de eigen identiteit ontdekken.
Je identiteit wordt gevormd door verschillende invloeden, zoals leeftijd, intelligentie, erfelijkheid, karaktereigenschappen en omgevingsinvloeden. Maar ook een diagnose heeft invloed op je identiteit.


Ik bied individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een gemiddeld tot (zeer) begaafde intelligentiescore en een diagnose binnen het autismespectrum, ADHD, ADD en/of verwante gedragsproblematieken. Daarnaast bied ik ouderbegeleiding.
Binnen de begeleiding wil ik mij niet blind staren op de diagnostische kenmerken, maar juist inzetten op het gehele pakket aan persoonlijkheidskenmerken.


Bent u een ouder en heeft u een of meerdere kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, ADD en/of andere verwante gedragsproblematieken? En bent u op zoek naar individuele begeleiding en/of ouderbegeleiding?

Of:

Ben je een jongere of (jong)volwassene met een autismespectrumstoornis, ADHD, ADD en/of andere verwante gedragsproblematieken? En ben je op zoek naar begeleiding?


Is er een persoonsgebonden budget (pgb) afgegeven door de gemeente?
Dan kan ik mogelijk iets voor u/jou betekenen.